Logo
  1. Úvod
  2. obchodní podmínky

 

Obchodní podmínky

Prodávající:

SportZone Lysa s.r.o. (IČ: 28434536)

Na Mlíčníku 1790

28922 Lysá nad Labem

salac@salac.cz
tel: (+420) 728 674 593

Dokončením a odesláním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí.Potvrzením objednávky ze strany prodávajícího vzniká kupní smlouva  mezi prodávajícím a kupujícím (spotřebitelem). Potvrzení objednávky vám je doručeno na vámi zvolenou e-mailovou adresu. Pokud si přejete potvrzenou objednávku změnit je nutné  bezodkladně kontaktovat prodávajícího a domluvit stornování objednávky a vytvořit objednávku novou.

Informace o zboží a ceně uváděné prodávajícím jsou závazné s výjimkou zjevné chyby. Ceny jsou prezentovány včetně všech daní (např. DPH) a poplatků, kromě nákladů na doručení zboží.

Reklamace:

Zboží lze reklamovat dle stávajících platných právních norem.Na veškeré zboží poskytujeme záruku po dobu jeho trvanlivosti - expirace.Kupující je povinen zboží bez zbytečných odkladů prohlédnout a zkontrolovat.Pokud je zásilka poničena, doporučujeme zásilku nepřebírat a neprodleně kontaktovat naše zákaznické telefonní číslo (vznikne-li škoda při přepravě zboží, odpovídá za vzniklou škodu dopravce – převzetím  se vystavujete možným problémům při reklamaci, případně odstoupení od koupě). 
V případě zjištění závad je kupující povinen tyto oznámit neprodleně e-mailem, písemně nebo telefonicky prodávajícímu.

Odstoupení od kupní smlouvy:

Kupující má právo odstoupit od kupní smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů od převzetí zboží. Uvedená lhůta je určena k tomu, aby se kupující v přiměřeném rozsahu seznámil s povahou, vlastnostmi a funkčností zboží. Kupující je oprávněn od smlouvy odstoupit i kdykoliv před dodáním zboží.

Odstoupení od smlouvy kupující prodávajícímu zašle nebo předá ve 14denní lhůtě. Kupující nemusí uvádět důvod, pro který od smlouvy odstupuje. Pro usnadnění komunikace je vhodné v odstoupení uvést datum nákupu či číslo smlouvy/prodejního dokladu, bankovní spojení a zvolený způsob vrácení zboží.

Prodávající je povinen kupujícímu vrátit částku plně odpovídající ceně zboží a zaplaceným nákladům na jeho dodání do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, a to stejným způsobem, jakým platbu od kupujícího přijal. Nabízí-li prodejce v rámci určitého způsobu dodání zboží několik možností, je povinen kupujícímu nahradit nejlevnější z nich. Nejpozději ve stejné lhůtě je kupující povinen prodávajícímu zaslat nebo předat zakoupené zboží. Zboží by mělo být vráceno prodávajícímu (ne na dobírku) kompletní, nejlépe v původním obalu, nesmí jevit známky opotřebení či poškození. Náklady spojené s vrácením zboží nese kupující.

 

Zboží můžete vrátit osobně nebo poslat doporučeně na adresu naší provozovny: Sokolovská 694/102a, 18600 Praha 8 - Karlín  – NIKOLIV NA DOBÍRKU – DOBÍRKOVÉ ZÁSILKY NEBUDOU PŘEBÍRÁNY.

Kontakty: Níže uvedené kontaktní údaje slouží pro případ potřeby komunikace ohledně Vašeho problému nebo dotazu na reklamační proces.

SportZone Lysa s.r.o. (IČ: 28434536)

Na Mlíčníku 1790

28922 Lysá nad Labem

salac@salac.cz
tel: (+420) 728 674 593

 

Vrácení kupní ceny za zboží provádíme bankovním převodem na vámi uvedený účet, případně po domluvě lze provést vrácení peněz jiným vhodným způsobem.

 

Ochrana osobních údajů:

 

Veškeré údaje, které zde zákazník uvádí podléhají ustanovením z.č. 101/2000 Sb., Zákona o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších novel.

Provozovatel těchto stránek (který je zároveň provozovatelem elektronického obchodu) je správcem a současně zpracovatelem osobních údajů ve smyslu výše uvedeného zákona. Tyto stránky obsahují platné identifikační údaje provozovatele elektronického obchodu a aktualizovaný seznam kontaktů pro styk se zákazníky.

Veškeré nakládání s osobními údaji zákazníků se řídí z.č. 101/2000 Sb., Zákonem o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších novel a ostatními právními předpisy platnými na území ČR.

Prodávající prohlašuje, že veškeré osobní údaje, které mu kupující předá, budou použity pouze k uskutečnění plnění objednávky s kupujícím. V žádném případě nebudou zveřejněny ani poskytovány třetím osobám. Výjimku mohou tvořit situace související s distribucí či platebním stykem ohledně objednaného zboží. Osobní údaje jsou shromažďovány, zpracovávány a uchovávány prodávajícím v souladu s platnými zákony České republiky.

Kupující souhlasí, že jím poskytnutá e-mailová adresa může být použita pro zasílání komerčních sdělení prodávajícího v souladu s registračními podmínkami. Kupující má však v každý okamžik právo další zasílání sdělení odmítnout. Postup pro odmítnutí je uveden v závěru každého komerčního sdělení.

Registrační podmínky:

Tento internetový obchod www.bigboybuutter.cz dodržuje právní předpisy o ochraně osobních údajů. Vámi poskytnuté údaje nebudou v žádném případě poskytnuty jakékoliv třetí straně.

 

Registrací na tomto serveru souhlasíte s:

 

• použitím Vaší adresy pro zasílání objednaného zboží,
• použitím Vašich telefonních čísel pro komunikaci mezi Vámi a provozovateli obchodu 
• použitím Vašich e-mailových adres pro zasílání informací o stavu Vašich objednávek,
• použitím Vašich e-mailových adres pro zasílání informací o akcích a novinkách v obchodě či na jiných serverech provozovaných společností SportZone Lysa s.r.o.. (v souladu se zákonem najdete v závěru každého takového e-mailu vždy odkaz pro změnu nastavení zasílání e-mailů, kliknutím na něj můžete na následné stránce zasílání e-mailů změnit či zrušit).

 

Nápověda:

 

• vyplněny musí být všechny položky označené hvězdičkou, tzn. uživatelské jméno, heslo, potvrzení hesla, kompletní adresa a kontaktní údaje
• uživatelské jméno: jedná se o jméno, které budete používat při přihlašování do obchodu. Může se skládat z libovolných písmen a číslic včetně mezer, maximální délka je 20 znaků.
• heslo a potvrzení hesla: do obou těchto kolonek vyplňte shodné heslo, které budete spolu s uživatelským jménem používat k přihlášení do obchodu. Maximální délka je 20 znaků. V případě, že heslo zapomenete, systém Vám ho automaticky zašle na e-mailovou adresu, kterou uvedete v této registraci.
• adresa: jméno a příjmení, ulice a číslo, město a PSČ, to jsou položky nezbytné pro správné doručování všech zásilek, proto prosíme o co nejpečlivější vyplnění!
• telefon: na tomto čísle Vás budeme kontaktovat v případě potřeby jakýchkoliv doplňujících informací.
• e-mail: na tuto adresu Vám budou přicházet všechna systémová hlášení obchodu (potvrzení registrace, potvrzení objednávek, stav objednávek atd.)
• poznámka: chcete-li nám sdělit cokoliv dalšího, použijte, prosím, toto pole.
• souhlas s registračními podmínkami: pro úspěšnou registraci musíte souhlasit s registračními podmínkami, jejichž znění najdete nad touto nápovědou.
• v případě jakýchkoliv problémů s registrací volejte 728 674 593.

Ostatní

Kupujícím se pro účely těchto obchodních podmínek rozumí spotřebitel, jímž je člověk, který na rozdíl od prodávajícího při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své podnikatelské činnosti ani v rámci samostatného výkonu svého povolání.

Prodávajícím se pro účely těchto obchodních podmínek rozumí podnikatel, který na rozdíl od kupujícího při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání.

Ostatní zde neuvedené záležitosti se řídí občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.), zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.) a dalšími právními předpisy, ve znění pozdějších právních předpisů.

Smlouva a otázky související se řídí českým právem.

 

Změny obchodních podmínek v jiné než oboustranně odsouhlasené písemné formě jsou vyloučeny.

Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.